یکی دیگر از برادران قائمی

استاد رمضانعلی قائمی
کارشناس ارشد محیط زیست
اطلاعات بیشتر در تصویر ارائه شدهکانال تلگرامی سامانه اطلاع رسانی روستای بالاجاده:  @balajadeh